Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Obec Libkov

2. Důvod a způsob založení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Libkov
Libkov 31
538 25 Nasavrky

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Libkov 31
538 25 Nasavrky

4.3 Úřední hodiny
Pondělí:16:00-18:00
Středa:8:00-13:0016:00-18:00
4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad: 469 677 93
Starosta obce: 721 868 593
Kancelář: 606 709 676

4.5 Adresa internetových stránek

https://obec-libkov.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Libkov
Libkov 31
538 25 Nasavrky

4.7 Elektronická adresa podatelny

info@obeclibkov.cz

4.8 Datová schránka

jaya4y4

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 276363945/0300

6. IČO

00270393

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00270393

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím